Reklama
Reklama

Wydawca

Marquard Publishing Sp. z o.o.


ul. Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa


Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000004199, NIP: 522-005-96-82, Kapitał Zakładowy:  2.000.000 zł

 

Prezes Zarządu: Bijan Khezri

Reklama
Reklama

Najpopularniejsze

Najnowsze