Reklama

Wydawca

Marquard Media Polska Sp. z o.o.


ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000004199, NIP: 522-005-96-82, Kapitał Zakładowy:  2.000.000 zł

 

Prezes Zarządu: Iwona Kossmann

Reklama

Najpopularniejsze

Najnowsze